Projecten

Milieueffecten De Nieuwe Kuip, Rotterdam (2018)

De commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) in Utrecht adviseert jaarlijks bij tientallen projecten over de te verwachten effecten.

Sluis Kornwerderzand (2018)

De regio heeft plannen om de sluis en bruggen te Kornwerderzand te vervangen door een nieuwe sluis ten behoeve van de maritieme industrie rondom het IJsselmeer.

Herontwikkeling terrein de Rek & Horsman (2017)

Lierenfabriek de Rek & Horsman in Ouderkerk aan de IJssel is een aantal jaren geleden gesloten.

Bocht Delftse Schie (2017)

Roeivereniging LAGA in Delft had plannen ontwikkeld om hun monumentale clubgebouw uit 1926 uit te breiden met een nieuwbouwvleugel.

Sluis Kornwerderzand (2017)

De regio heeft plannen om de sluis en bruggen te Kornwerderzand te vervangen door een nieuwe sluis ten behoeve van de maritieme industrie rondom het IJsselmeer.

Milieueffecten Overnachtinghaven, Gorinchem (2017)

De commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) in Utrecht adviseert jaarlijks bij tientallen projecten over de te verwachten effecten.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen (2017)

De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Zelling Onderneming, Nieuwerkerk a/d IJssel (2017)

Een zelling is een opgehoogd buitendijks terrein langs de Hollandsche IJssel waar al honderden jaren bedrijvigheid en industrie plaatsvindt.

Bodemschade, Kerkvaartshaven Waspik (2016)

In 2012 werd de haven van Waspik van een kunstmatige bodembescherming voorzien.

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (2016)

De NVB werd in 1996 opgericht. Aanleiding voor de oprichting was een concreet verzoek van de Europese Vereniging van Binnenhavens.

ISO-certificering Sociaal domein (2016)

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de Jeugdwet en de WMO.

Sluis Kornwerderzand (2016)

Onder aanvoering van Provincie Fryslân, koos de regio voor de variant om de grote sluis in Kornwerderzand te willen vervangen in combinatie met vervanging van de bruggen.

CCP21, ontwikkeling toolbox (2015)

Het Interreg IVB-project 'Connecting Citizen Ports 21” (CCP21) was een partnerschap tussen de havens van Brussel, Luik, Lille, Parijs, Rheinport Bazel-Mulhouse-Weil en de provincie Utrecht.

Sluis Kornwerderzand (2015)

Na het schrappen van de keersluisoplossing werd eind 2014 een geheel nieuwe variant ontwikkeld op basis van een volwaardige derde sluis.

Spoorbrug HRMK (2015)

In 2015 werd AA-Planadvies gevraagd om advies voor de doorvaart van de HRMK spoorbrug in Leeuwarden.

Work visit Näringsdepartementet, Stockholm (2015)

Het Näringsdepartmentet is het Zweedse Ministerie van Economische zaken.

Study trip Sjöfartsforum, Stockholm (2015)

Het Sjöfartsforum is een door de Zweedse overheid gesteunde private organisatie die scheepvaartbelangen behartigt.

Ontwerpwedstrijden, CSG Liudger (2015 en 2017)

Christelijke Scholengemeenschap Liudger in Drachten is in 2018 door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot “Superschool”.

Study tour Lock engineering, Stockholm (2014)

Sjöfartsverket is de Zweedse Rijkswaterstaat en belast met beheer onderhoud en nieuwbouw van vaarwegen, sluizen en bruggen.

Nieuwe sluis Södertalje, Zweden (2014)

In Zweden zijn 7 grote zeevaartsluizen, die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse binnenvaartsluizen.

Sluis Kornwerderzand (2014)

In de eerste helft van 2014 is gewerkt aan het ontwerp van een keersluis naast het bestaande sluizencomplex van Kornwerderzand.

Advisering binnenvaartbeleid, Stockholm (2014)

Transportstyrelsen in Norrköping is het onderdeel van de Zweedse Rijkswaterstaat wat zich bezig houdt met de strategische planning van de infrastructuur.

Impactproject bundeling containerstromen (2014)

Het “Impactproject Bundeling containerstromen” was een afsluiting van het Interregproject “Grenzeloze Logistiek”.

Sluis Kornwerderzand (2013)

In 2012 bracht het CPB een rapport uit waarin stond dat een naviduct in Kornwerderzand voor Nederland geen meerwaarde had.

Kanaal en jachthaven, Deinum (2013)

In 2015 is de nieuwe Haak om Leeuwarden opengesteld. Door het opruimen van het oude tracé van de N31 en de daarin liggende Westergoabrêge, ontstond veel ontwikkelruimte in Deinum.

Greenheart Project (2013)

Het ontwerpen van het eerste door zeilen en zonne-energie aangedreven vrachtschip om de bevolking van ’s werelds kleinste kusthaventjes uit hun isolement te verlossen.

Zwaaikom + containerterminal, Leeuwarden (2012)

Begin 2012 vestigde MCS zich met een nieuwe containerterminal in Leeuwarden.

Werkbezoek Ministerie Economische zaken, Niedersachsen (2012)

Het Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr is belast met de opgaven voor verkeer en economie.

Study tour Trafikverket, Gotenburg (2012)

Trafikverket is de Zweedse Rijkswaterstaat. In oktober 2012 heeft AA-Planadvies voor het kantoor “Region Väst” in Gotenburg een tweede 4-daagse studiereis naar Nederland voor 16 personen georganiseerd.

Construeren met Composiet, W+B (2012)

In 2012 bestond de vestiging van Witteveen+Bos in Heerenveen 10 jaar.

Sluis Kornwerderzand (2012)

In de periode voor 2012 werd de regio door Staatssecretaris Atsma uitgenodigd om met plannen voor de Afsluitdijk te komen.

LNG Binnenvaart (2012)

TCNN in Groningen en Mariko in Leer (D) voerden in 2012 samen het interregproject MariTIM uit.

Study tour W+B / Trafikverket, Gotenburg (2011)

Trafikverket is de Zweedse Rijkswaterstaat. Samen met Witteveen+Bos heeft AA-Planadvies voor het kantoor “Region Väst” een 4-daagse studiereis voor 12 personen naar Nederland en België georganiseerd.

Sluizen Trollhättan kanaal (2011-2015)

In 2011 zijn de sluizen in Trolhättan drooggezet voor inspectie en reparatie.

Inventarisatie Palletvervoer Noord-Nederland (2011)

Phidan is een adviesbureau in Herent (België) en gespecialiseerd in transportlogistiek en optimalisatie van de logistieke prestaties.

Model shift Sestran, Edinburg (2011)

Sestran is de publiek-private transportautoriteit in Schotland. Een whisky fabrikant die zijn dagelijkse productie via de haven van Grangemouth wereldwijd verscheepte, had problemen met de logistiek.

Verdieping Boontjes (2009)

In 2009 sloten Provincie Fryslân en het Rijk een convenant om de vaargeul Boontjes in de Waddenzee op diepte te brengen.

Dryport (2008-2012)

In 2008 nam de provincie Västra Götaland in Gotenburg het initiatief voor het Interregproject Dryport.

M.C. Escheraquaduct, Leeuwarden (2008)

In 2008 besloten de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden om de Drachtsterbrug samen met het knooppunt Drachtsterplein te vervangen door een nieuwe oplossing.

Verkenning toekomst van Harinxmakanaal (2006-2009)

In 1999 besloten Provinciale Staten van Fryslân om het van Harinxmakanaal op te waarderen naar CEMT-klasse Va.

Spoorbrug Akkrum (2004)

Dit is mijn eerste grote project als projectleider/opdrachtgever namens Provincie Fryslân geweest. De spoor-waterkruising in Akkrum was een knelpunt in de staande-mastroute.