Sluis Kornwerderzand (2013)

In 2012 bracht het CPB een rapport uit waarin stond dat een naviduct in Kornwerderzand voor Nederland geen meerwaarde had. In het rapport stond verder dat de van de scheepsbouwsector geen cijfers bekend waren, maar dat de aanname werd gedaan dat een grotere sluis geen internationale baten zou opleveren, alleen een verschuiving binnen Nederland. Daarop besloot het Rijk dat de sluizen allen gerenoveerd zouden worden met nieuwbouw in 2050 als toekomstperspectief. Daarmee kwam het proces stil te liggen.

In 2013 werd AA-Planadvies door de gemeenten Meppel en Kampen gevraagd om het proces weer nieuw leven in te blazen en alle regionale partners te activeren. Doel was om de kosten-batenanalyse te laten verfijnen omdat vergroting van de sluis voor de bedrijven in de regio Zwolle belangrijk werd geacht. Er werd een projectorganisatie opgezet waarbij het zwaartepunt bij Provincie Fryslân terecht kwam. Ook werden alle bedrijven geactiveerd. De opdracht voor het opstellen van de kosten-batenanalyse werd gegund aan Witeveen+Bos. AA-Planadvies was hiervoor adviseur.

Samenwerkende partijen

Video’s