Nautische en maritieme vraagstukken

Nautische en maritieme vraagstukken

AA-planadvies is gespecialiseerd in de binnenvaartsector. Dat kan allerlei vraagstukken betreffen: de toepassing van ontwerprichtlijnen voor projecten in en rond vaarwegen, modal shift in het goederenvervoer, schadebepaling van objecten of specifieke vraagstukken op het gebied van binnenvaart en short sea shippping. Opdrachtgevers zijn overheden en private ondernemingen.