Advisering bij bestuurlijke besluitvorming

Advisering bij bestuurlijke besluitvorming

AA-Planadvies begeleidt het opstellen van allerlei nota’s voor bestuurlijke en politieke vraagstukken, zoekt internationale samenwerking in Europese projecten en adviseert over lobbytrajcten. Daarbij wordt verbinding gelegd tussen publieke en private partijen en ook naar financiering gezocht. Opdrachtgevers zijn doorgaans overheden.