Begeleiding planprocessen infrastructuur

Begeleiding planprocessen bij complexe infrastructuur

AA-Planadvies is strategisch adviseur voor projecten als havens, sluizen, bruggen, wegen en vaarwegen. Hierbij kan de complexiteit liggen in het technische ontwerp, maar ook in de omgeving of de samenwerking tussen verschillende partners en stakeholders. Daarbij wordt brede kennis van de fysieke leefomgeving, effectrapportages en wet- en regelgeving ingebracht. Opdrachtgevers zijn doorgaans overheden of adviesbureaus.