Zelling Onderneming, Nieuwerkerk a/d IJssel (2017)

Een zelling is een opgehoogd buitendijks terrein langs de Hollandsche IJssel waar al honderden jaren bedrijvigheid en industrie plaatsvindt. Zelling Onderneming is een plan in de gemeente Zuidplas, langs de rivier. Het bedrijventerrein wordt gesaneerd en er zal woningbouw plaatsvinden. Maar het perceel ligt vrijwel geheel binnen de beheerszone van Rijkswaterstaat. Omdat het om een buitenbocht gaat worden er geen nautische problemen voorzien, maar het risico op aanvaring moest van RWS wel worden onderzocht. De woningen zijn bijna tot aan de waterkant geprojecteerd. Wat zijn de gevolgen als een groot binnenschip van 3.500 ton met een flinke snelheid de kade zou raken? Blijven de woningen op die kade dan wel op hun funderingen staan? Deze vraag is voorgelegd aan AA-Planadvies die de scenario’s uitgebreid in beeld heeft gebracht zodat de gevolgen voor de constructie konden worden doorgerekend. Gekozen is voor een bouwwijze waarbij forse schade aan de woningen mag ontstaan, maar de veiligheid binnenin wel voldoende is gegarandeerd. Met deze nieuwe inzichten kon het ontwerp worden aangepast.

Samenwerkende partijen

Video’s