Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (2016)

De NVB werd in 1996 opgericht. Aanleiding voor de oprichting was een concreet verzoek van de Europese Vereniging van Binnenhavens, maar nog meer de wens van een aantal Nederlandse gemeenten die continuïteit in behartiging van hun belangen zeker wilden stellen. Een belangrijke mijlpaal vormde de Economische Impactstudie Nederlandse Binnenhavens (Blue Ports) die door de NVB is bepleit en vervolgens onder haar verantwoordelijkheid in 2004 is uitgevoerd. De NVB groeide daardoor langzaam uit tot nationale brancheorganisatie en gesprekspartner voor het bepalen van het nationale beleid.
In 2012 sloot AA-Planadvies het project Dryport af met de formele oprichting van de “IJsselmeer Alliantie” opgericht, waarmee 25 noordelijke binnenhavens als lid toegevoegd werden aan de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. In de jaren daarop fungeerde Gert Schouwstra nog als aanspreekpunt voor de noordelijke leden. Sinds enkele jaren is AA-Planadvies zelf ook geassocieerd lid van de NVB en daarmee een van de huisadviseurs van de vereniging. De geassocieerde leden dragen o.a. bij door het inhoudelijk organiseren van de “masterclasses” voor de leden van de vereniging.

Samenwerkende partijen

Video’s