Sluizen Trollhättan kanaal (2011-2015)

In 2011 zijn de sluizen in Trolhättan drooggezet voor inspectie en reparatie. Daarbij bleek dat de sluizen uit 1910 aan het einde van hun levensduur zijn. AA-Planadvies is in 2013 gevraagd om met Witteveen+Bos een visie te geven op de toekomst van de sluizen. Dat betrof zowel een mogelijke levensduurverlenging als vervanging door nieuwbouw die aansluit bij klasse CEMT Va. Daarvoor werd samengewerkt met Tyrens in Goteburg. In 2015 werd WSP gecontracteerd en werd daarmee samengewerkt. Uiteindelijk is een heel nieuw ontwerp opgesteld waarmee het project voor het nationale infrastructuurprogramma is voorgedragen.

Samenwerkende partijen