Sluis Kornwerderzand (2018)

De regio heeft plannen om de sluis en bruggen te Kornwerderzand te vervangen door een nieuwe sluis ten behoeve van de maritieme industrie rondom het IJsselmeer. Omdat het een Rijksobject betreft moeten er veel procedures worden doorlopen. In 2018 is AA-Planadvies als adviseur verbonden aan het projectbureau DNA en heeft een concept-projectnota geschreven op basis waarvan de gesprekken met het ministerie van I&W worden gevoerd. De plannen zijn te bezichtigen op het projectbureau naast het nieuwe Beleefcentrum.

Samenwerkende partijen

Video’s