Spoorbrug HRMK (2015)

In 2015 werd AA-Planadvies gevraagd om advies voor de doorvaart van de HRMK spoorbrug in Leeuwarden. Vlak achter de spoorbrug ligt de containerterminal van MCS en de provincie wilde weten of het mogelijk was de openingstijd van de brug te verkorten door het nemen van maatregelen, zoals verbetering van het vaarwegprofiel en aanpassen van het bedieningsprotocol. Aanleiding was de wens om een vierde personentrein van Leeuwarden richting Zwolle te laten rijden. Er is een studie gedaan naar de benodigde capaciteit, de doorstroming van de beroeps- en recreatievaart, doorvaartsnelheid en retourstromen, beveiliging en draaisnelheid van de brug en verbetermogelijkheden van het kanaalprofiel. Met de containerschepen Lahringen en Rean-L werden metingen uitgevoerd. Het maken van dwarsprofielen en berekenen van retourstromen is uitgevoerd door Witteveen+Bos. Het rapport is door de provincie gebruikt om een beslissing over de toekomst van de brug te kunnen nemen.

Samenwerkende partijen