Herstructurering Van Dijk beton en betoncentrale De Lek (2023-2024)

De betonwarenfabriek in Groot-Ammers en de naastliggende betoncentrale hebben dezelfde eigenaar. In de komende jaren zal de fabriek in fasen worden vernieuwd. De onduidelijke vergunning situatie uit het verleden is geanalyseerd. De waterstaatkundige en nautische belangen van Rijkswaterstaat (toepassing Barro en Richtlijnen Vaarwegen) zijn in kaart gebracht. Dit alles vormde de basis voor een masterplan en een nieuwe vergunningaanvraag.