Watertorenterrein Sliedrecht (2022)

Vanaf 2022 verzorgt AA-Planadvies het integrale projectmanagement van de herontwikkeling van het Watertorenterrein in Sliedrecht. Langs de Merwede worden 180 luxe appartementen ontwikkeld, direct naast de historische en karakterestieke watertoren. Hiervoor moet de voormalige scheepswerf worden gesaneerd en het plan worden ingepast in de omgeving.

https://watertoren-terrein.nl