Study trip Sjöfartsforum, Stockholm (2015)

Het Sjöfartsforum is een door de Zweedse overheid gesteunde private organisatie die scheepvaartbelangen behartigt. In december 2014 waren Gert Schouwstra en Martin van Dijk van BLN-Schuttevaer gastsprekers over de ervaringen van de Nederlandse binnenvaart op een conferentie van dit Maritieme Forum in Stockholm. Aanleiding was het besluit van de Zweedse regering om binnenvaart als vervoersmodaliteit in Zweden te gaan introduceren.

Aa-Planadvies werd gevraagd om in mei 2015 een 2-daags werkbezoek voor 25 personen aan Rotterdam en Dordrecht te organiseren om nader kennis te maken met de Nederlandse binnenvaart. Na een introductie door Port of Rotterdam en Europarlementariër Peter van Dalen, werd in Zwijndrecht het op LNG varende tankschip Argonon bekeken, een bezoek gebracht aan de RWS-verkeerspost in Dordrecht en bij Dolderman een paar nieuwe schepen bekeken, waaronder de Elisa-S. De tweede dag werd een bezoek gebracht aan scheepswerf Kooiman, verzekeraar EOC, transport coöperatie NPRC, het containerkraanschip Mercurius Rotterdam, en maritieme opleider STC. De hele studiereis werd begeleid door studenten van het STC.

Samenwerkende partijen