Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen (2017)

De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Binnen het SNN hebben de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen een belangrijke adviesrol.

Het SNN biedt allerlei subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren. Daarvoor worden jaarlijks duizenden beschikkingen afgegeven waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Gert Schouwstra is vanaf 1 januari 2017 lid van de Bezwarencommissie van het SNN. Deze commissie houdt hoorzittingen en adviseert het bestuur van SNN over ingebrachte bewaarschriften.

Samenwerkende partijen

Video’s