Nieuwe sluis Södertalje, Zweden (2014)

In Zweden zijn 7 grote zeevaartsluizen, die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse binnenvaartsluizen. De sluis van Södertalje is in 1924 gebouwd, 135 x 17 meter groot en heeft een verval van 0,6 meter. Vanuit bestaande contacten met de Zweedse overheid werd AA-Planadvies bij de vervanging van de sluis betrokken. De nieuwe afmetingen moeten 165 x 23 meter bedragen en de sluis mag tijdens de bouw zo min mogelijk niet worden gestremd. Omdat inschrijving vanuit het buitenland door een taaleis niet mogelijk was werd samen met Witteveen+Bos een combinatie gezocht met een Zweedse hoofdaannemer. De aanbesteding die in 2014 plaatsvond werd gewonnen en er werd met de engineering gestart, maar uiteindelijk werd de Zweedse hoofdaannemer door de opdrachtgever van het project gehaald. Opdrachtgever Sjöfartsverket was tot de conclusie gekomen dat er verkeerde selectiecriteria waren toegepast, waardoor de aannemer niet tot een maximale prestatie kon komen. De aanbesteding werd mislukt verklaard en er werden nieuwe criteria voor het project ontwikkeld. Uiteindelijk is het project in 2016 opnieuw gegund aan een andere aannemer.

Samenwerkende partijen

Video’s