Milieueffecten De Nieuwe Kuip, Rotterdam (2018)

De commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) in Utrecht adviseert jaarlijks bij tientallen projecten over de te verwachten effecten. Daarvoor wordt per project steeds een werkgroep van onafhankelijke deskundigen samengesteld. Voor de bouw van het Feijenoordstadion, de Nieuwe Kuip, moet ook een milieueffectrapportage worden opgesteld. Daaraan voorafgaand wordt een Nota Reikwijdte & Detailniveau (NRD) gemaakt die ook wordt beoordeeld. Gert Schouwstra is door de commissie MER gevraagd in de werkgroep deel te nemen voor de onderdelen nautiek en ruimtelijke ordening.

Samenwerkende partijen

Video’s