Spoorbrug Akkrum (2004)

Dit is mijn eerste grote project als projectleider/opdrachtgever namens Provincie Fryslân geweest. De spoor-waterkruising in Akkrum was een knelpunt in de staande-mastroute. Door twee gerenommeerde ingenieursbureaus was geconstateerd dat er ter plaatse geen oplossing mogelijk was, maar omlegging van de route tot buiten het dorp zou economisch erg schadelijk zijn. Frans Rolf Infra-advies en Ingenieursbureau Boorsma kwamen met een ongebruikelijke methode op basis waarvan toch een voorontwerp kon worden uitgewerkt. Door de spoorbaan in delen te verhogen en met prefab landhoofden te werken, kon de brug worden vervangen met een buitendienststelling van maar 12 dagen voor het treinverkeer. De spoorwegovergang kon daarbij worden gesaneerd en vervangen door een onderdoorgang. Op basis hiervan is het project enkele jaren later door Prorail uitgevoerd.

Samenwerkende partijen