Werkbezoek Ministerie Economische zaken, Niedersachsen (2012)

Het Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr is belast met de opgaven voor verkeer en economie. In juli 2012 is een delegatie van 6 personen voor 2 dagen naar Rotterdam gekomen. De eerste dag werd verzorgd door Port of Rotterdam, de tweede kwam voor rekening van AA-Planadvies, samen met Bureau Voorlichting Binnenvaart. Na een presentatie van BVB is de delegatie met een snelle watertaxi naar Europoort gevaren en aan boord van een Begisch containerschip gegaan. Omdat er niet gelden of gelost hoefde te worden is het schip de Nieuwe Waterweg uitgevaren en bij windkracht 5 enkele kilometers de Noordzee op gevaren om te demonstreren hoe het begrip “goed zeemanschap” in het BPR uitwerkt. Deze manoeuvre werd opgemerkt door de autoriteiten en is toegestaan want het BPR legt de beoordeling van de situatie bij de schipper.

Samenwerkende partijen