Impactproject bundeling containerstromen (2014)

Het “Impactproject Bundeling containerstromen” was een afsluiting van het Interregproject “Grenzeloze Logistiek”. Het deelrapport voor Nederlands Limburg is opgesteld door AA-Planadvies, als onderaannemer van Phidan, in opdracht van POM Limburg welke hiervoor samenwerkte met de Kamer van Koophandel Zuid-Nederland. Op basis van een desksurvey met vragenlijsten de belangrijkste bedrijven die containers per schip zouden willen aan- en afvoeren bezocht en zijn fiches gemaakt. Verder is de werkwijze van de natte containerlogistiek in Limburg beschreven, waarbij alle binnenvaartterminals zijn geïnventariseerd. Daarbij kwamen opvallende verschillen aan het licht.

Samenwerkende partijen

Video’s