Sluis Kornwerderzand (2015)

Na het schrappen van de keersluisoplossing werd eind 2014 een geheel nieuwe variant ontwikkeld op basis van een volwaardige derde sluis. Deze werd Maritiem-Economische variant genoemd. Omdat het ruimtebeslag hiervan binnen het monument Kornwerderzand nogal groot was, is ook een Cultuurhistorische variant ontwikkeld, Daarbij wordt de huidige grote sluis vervangen door een grotere sluis. Uiteindelijk zijn er door Witteveen+Bos drie varianten gepresenteerd met 1 , 2 of 3 sluizen naast elkaar. Ook werd een nieuwe MKBA gemaakt en een TEN-T subsidieaanvraag voor de realisatie ingediend. Aa-Planadvies leverde vanuit het projectbureau DNA begeleiding van de processen.

Samenwerkende partijen

Video’s