Sluis Kornwerderzand (2012)

In de periode voor 2012 werd de regio door Staatssecretaris Atsma uitgenodigd om met plannen voor de Afsluitdijk te komen. Politiek werd door provincie Fryslân ingezet op de bouw van een naviduct in Kornwerderzand. Rijkswaterstaat gaf daarom opdracht aan het Centraal Planbureau CPB om een kosten-baten analyse uit te voeren voor drie varianten: renovatie van de sluizen, nieuwbouw of een naviduct. AA-Planadvies was in het proces adviseur voor Provincie Fryslân bij het bepalen van technische en nautische uitgangspunten.

Samenwerkende partijen

Video’s