Pier 14, Zwijndrecht (2022)

Nautisch Maritiem Zwijndrecht Beheer BV is de ontwikkelaar van Pier 14. Op het voormalige Schokbeton terrein komen nieuwe bedrijfsgebouwen en kantoren en ook de kades aan de Uilenhaven en de Schokhaven krijgen nieuwe gebruikers. In het bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met de vrijwaringszones in het Barro en met de toepassing van de Richtlijnen Vaarwegen voor het in- en uitvaren van de havens. De Oude Maas is een hoofdtransportas en wordt druk bevaren. Wij hebben in overleg met Rijkswaterstaat de nautische rapportage opgesteld.