Waterfront Den Bels, Moerdijk (2022)

De gemeente Moerdijk heeft begin 2022 het voorontwerp bestemmingsplan Den Bels vastgesteld. De westelijke oever van de oude Dorpshaven wordt daarin herontwikkeld tot een Waterfront met 30 appartementen. De in het voorontwerp opgenomen vrijwaringszone was nog niet in overeenstemming met het Barro. De haven ligt direct aan het Hollands Diep, waar grote binnenvaart en ook zeeschepen varen. Daarom heeft de gemeente gevraagd een nautische rapportage op te stellen waarin de belangen van Rijkswaterstaat, met name aanvaringsrisico’s, worden afgewogen.