M.C. Escheraquaduct, Leeuwarden (2008)

In 2008 besloten de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden om de Drachtsterbrug samen met het knooppunt Drachtsterplein te vervangen door een nieuwe oplossing. Samen met een collega van de gemeente werd ik als projectleider aangesteld en door ons werd een projectteam samengesteld. Aan Witteveen+Bos raadgevende Ingenieurs in Heerenveen werd de opdracht verleend om meerdere oplossingsvarianten te onderzoeken. Op basis hiervan is de politieke keuze gemaakt voor een nieuw compact verkeersplein met twee niveaus en een aquaduct in het Van Harinxmakanaal. Vervolgens is een uitgebreid voorontwerp opgesteld op basis waarvan de aanbesteding van het project kon worden gedaan.

Samenwerkende partijen

Video’s