Bocht Delftse Schie (2017)

Roeivereniging LAGA in Delft had plannen ontwikkeld om hun monumentale clubgebouw uit 1926 uit te breiden met een nieuwbouwvleugel. Dit gebouw staat in een binnenbocht, tussen twee beweegbare bruggen in. Toen de plannen werden voorgelegd aan de gemeente bleek dat de gebouwen binnen de beheerszone waren geprojecteerd, die van de Provincie bebouwingsvrij zou moeten blijven. Er stonden al veel bomen en andere gebouwen en het was onduidelijk of de zichtlijnen van de scheepvaart zouden worden geblokkeerd of niet. Aan Witteveen+Bos werd gevraagd om onderzoek te doen en een (bindend) advies uit te brengen. Aa-Planadvies leverde de nautische expertise voor het advies. Dit pakte helaas negatief uit, de risico’s op aanvaringen werden te groot geacht. Daarom werden ook nog een aantal alternatieve oplossingen voor aanpassing van de vaarweg in kaart gebracht.

Samenwerkende partijen