Milieueffecten Overnachtinghaven, Gorinchem (2017)

De commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) in Utrecht adviseert jaarlijks bij tientallen projecten over de te verwachten effecten. Daarvoor wordt per project steeds een werkgroep van onafhankelijke deskundigen samengesteld. Voor de bouw van een nieuwe overnachtingshaven in Gorinchem door Rijkswaterstaat, moest ook een milieueffectrapportage worden opgesteld. Gert Schouwstra is door de commissie MER gevraagd in de werkgroep deel te nemen voor de onderdelen nautiek en ruimtelijke ordening. Omdat er een essentieel onderdeel ontbrak, heeft de commissie uiteindelijk oordeel gegeven dat de milieueffectrapportage moest worden aangevuld.

Samenwerkende partijen

Rapportages