CCP21, ontwikkeling toolbox (2015)

Het Interreg IVB-project ‘Connecting Citizen Ports 21” (CCP21) was een partnerschap tussen de havens van Brussel, Luik, Lille, Parijs, Rheinport Bazel-Mulhouse-Weil en de provincie Utrecht. Deze havens spraken in 2011 af dat ze via dit partnerschap gingen samenwerken om elkaars ervaringen uit te wisselen voor het opkrikken van het imago van de binnenhavens, het bevorderen van innoverende projecten die gemengd gebruik mogelijk maken, het optimaliseren van de logistieke keten en het bevorderen van de duurzame stedelijke distributie. De totale kosten waren € 8.2 miljoen. In 2015 is het project door een Duitse consultant, een Franse consultant en AA-Planadvies geëvalueerd. De resultaten werden gepresenteerd in een “toolbox”. AA-Planadvies nam daarbij de evaluatie van de projecten van de havens van Brussel en Utrecht voor zijn rekening. Dit betrof een multimodale overslagkade waar ook passagiersschepen konden aanleggen (Brussel), het opzetten van een ro-ro dienst tussen Tiel en Utrecht, de “bierboot” in Utrecht en het planvormingsproces met MKBA voor een nieuw multimodaal bedrijventerrein.

Samenwerkende partijen

Video’s