Kloos-Mercon terrein, Kinderdijk-West (2021)

Door FSD-projectontwikkeling is een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het Kloos-Mercon terrein in Kinderdijk-West (gemeente Alblasserdam). In 2021 heeft Rijkswaterstaat bij de bestemmingsplanprocedure aangegeven dat er een beoordeling moet komen voor nautische veiligheid, omdat de rivier de Noord een belangrijke hoofdtransportas is. Wij hebben een rapportage opgesteld waarin de belangen uit het Barro en de Richtlijnen Vaarwegen worden afgewogen.