Sluis Kornwerderzand (2017)

De regio heeft plannen om de sluis en bruggen te Kornwerderzand te vervangen door een nieuwe sluis ten behoeve van de maritieme industrie rondom het IJsselmeer. Voor het project werden de systeemontwerpen en de MKBA geactualiseerd, een Europese CEF-subsidieaanvraag ingediend, en een LCC berekening opgesteld. Ook werden bestemmingsplan en MER in procedure gebracht. Daarnaast werden veel bestuurlijke processen doorlopen. Alle processen werden door AA-Planadvies begeleid.

Samenwerkende partijen

Video’s