RWE Eemshavencentrale, volledig op biomassa (2024)

RWE wil de Eemshavencentrale volledig op biomassa laten draaien en jaarlijks 8 tot 10 miljoen ton CO2 afvangen. De biomassa wordt per schip aangevoerd. De afgevangen CO2 wordt vervolgens per schip of buisleiding afgevoerd naar een ondergrondse opslaglocatie. Voor het project worden op het terrein van de Eemshaven opslaglocaties voor biomassa gemaakt en een CO2-afvanginstallatie. Gert Schouwstra was onafhankelijke deskundige voor het onderdeel nautiek bij het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER).

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3738