Inventarisatie Palletvervoer Noord-Nederland (2011)

Phidan is een adviesbureau in Herent (België) en gespecialiseerd in transportlogistiek en optimalisatie van de logistieke prestaties. In 2011 werd AA-Planadvies gevraagd om een verkennend locatieonderzoek te doen voor de mogelijke vestiging van een regionaal watergebonden distributiecentrum in Fryslân. De primaire focus lag op gepallettiseerd vervoer ten behoeve van supermarkten. Hiervoor zijn in een quick scan vier concrete overslaglocaties in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Drachten beoordeeld op hun kansen.

Samenwerkende partijen