Study tour Lock engineering, Stockholm (2014)

Sjöfartsverket is de Zweedse Rijkswaterstaat en belast met beheer onderhoud en nieuwbouw van vaarwegen, sluizen en bruggen. In 2014 was de aanbesteding van de vervanging van de sluis in Södertalje geheel mislukt. Gebrek aan ervaring was hiervan een belangrijke oorzaak. De laatste sluis was in Zweden in 1924 gebouwd. AA-Planadvies werd gevraagd om een specifieke tweedaagse studiereis voor 5 personen te organiseren over het ontwerpen en bouwen van sluizen en de sturingsfilosofieën achter de verschillende aanbestedingsmethodes. Experts van Witteveen+Bos, projectleiders en sluisbeheerders gaven uitleg van hun projecten in een luxe VIP-bus, die als rijdend vergaderlokaal werd gebruikt. Al rijdend werden de sluizen in IJmuiden, Zaanstad, Enkhuizen, Lelystad, Amsterdam, Vreeswijk, Sambeek, Hintham bezocht. Ook werd Fibercore bezocht, producent van de kunststof deuren voor de sluis in Tilburg.

Samenwerkende partijen