MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam (2023)

De gemeente Rotterdam wil samen met andere partijen tussen Feijenoord en Kralingen – De Esch een nieuwe brug over of tunnel onder de Nieuwe Maas aanleggen, en tegelijkertijd het openbaar vervoer versterken. Daarmee moet de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving aan beide zijden van de rivier verbeteren. De nieuwe oeververbinding is ook nodig voor de ontwikkeling in de Oostflank Rotterdam, waar onder andere 30.000 woningen komen.Gert Schouwstra was onafhankelijke deskundige voor de onderdelen nautiek en ruimtelijke ordening bij het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER).

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3439