ISO-certificering Sociaal domein (2016)

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de Jeugdwet en de WMO. Kleine zorgaanbieders worden rechtstreeks gecontracteerd door de gemeentelijke gebiedsteams, maar moeten tegelijkertijd aan kwaliteitseisen voldoen. En dat moet beschreven worden in een kwaliteitszorgsysteem. In 2016 en 2017 heeft AA-Planadvies voor twee Friese zorg- en jeugdzorgprofessionals de kwaliteitshandboeken opgesteld overeenkomstig ISO-9001 (2015). Beide bedrijven zijn lid van Zorg coöperatie Noord. Het certificaat is verstrekt door QMS International GmbH. Daarnaast is de inschrijving op de aanbesteding van de jeugdzorg 2018 door Sociaal Domein Friesland (SDF) verzorgd. Verder is Gert Schouwstra opgeleid tot intern auditor.

Samenwerkende partijen