Gebruiksvisie Waterrecreatie Fryslân 2050 (2022)

Witteveen+Bos kreeg in 2022 opdracht van Provincie Fryslân voor het opstellen van een Gebruiksvisie, waarbij wij specifiek vanwege onze kennis van de watersport sector gevraagd zijn om bij het projectteam aan te sluiten. Ongeveer tegelijkertijd kwam de kaderbrief “Water en bodem sturend” uit. Hoe ziet het gebruik van het water er in 2050 uit? Welke nieuwe gebruikers zijn er dan? Hoe zullen we omgaan met de grote thema’s als verdroging, verzilting, klimaatadaptatie en demografische veranderingen? We zijn daarover in gesprek gegaan met allerlei gebruikersgroepen en belangstellenden. Het resultaat van deze participatie was een gebruikersvisie die een inspirerend kader kan vormen voor alle plannenmakers in de provincie. Bij de visie is een atlas gemaakt met verschillende thema’s en gebruikte typologieën.

https://youtu.be/XVp1nmVACFc?si=Ei86M44QFaW45JCr

https://www.witteveenbos.com/nl/nieuws/tool-als-motor-achter-toekomstbestendige-waterrecreatie-fryslan-2050