Construeren met Composiet, W+B (2012)

In 2012 bestond de vestiging van Witteveen+Bos in Heerenveen 10 jaar. Om dit te vieren werd een symposium georganiseerd rondom het bouwen met composiet speciefiek voor bruggen en sluizen. W+B was net betrokken geweest bij de bouw van de beweegbare composiet brug in Oosterwolde, waarvoor het dek was geleverd door Fibercore. Het symposium werd gehouden in het Abe Lenstrastadion voor de relaties van W+B, Fibercore en AA-Planadvies.

Samenwerkende partijen