Advisering binnenvaartbeleid, Stockholm (2014)

Transportstyrelsen in Norrköping is het onderdeel van de Zweedse Rijkswaterstaat wat zich bezig houdt met de strategische planning van de infrastructuur. In 2014 is AA-Planadvies uitgenodigd door de Regio Västra Götaland om met hen bij Transportstryelsen uit te leggen hoe de wet- en regelgeving rondom de Rijn tot stand was gekomen. Zweden had namelijk het idee dat je de CCR-richtlijnen zonder meer kon implementeren wanneer er binnenvaart zou worden toegelaten. De werkelijkheid is dat er in de Rijnvaartlanden 100 jaren is onderhandeld en dat de richtlijnen van de Rijnvaartcommissie de resultante zijn van de afgesproken harmonisatie van de wetgeving van alle lidstaten. Zo zijn er bij het vertalen naar wetgeving nog steeds grote verschillen in de sturingsfilosofie tussen bijv. Nederland en Duitsland. Het advies heeft geleid tot aanpassing van het wetgevingstraject en meer oriëntatie op de sector.

Samenwerkende partijen