Sluis Kornwerderzand (2014)

In de eerste helft van 2014 is gewerkt aan het ontwerp van een keersluis naast het bestaande sluizencomplex van Kornwerderzand, die samen met de deur van de stormvloedkering bij de bruggen een schutmogelijkheid voor grote schepen moest opleveren. Bij de start van het proces is een congres bij de sluis gehouden. Er was veel draagvlak bij de bedrijven. Na de zomer werd duidelijk dat de eerder bedachte oplossing niet uitvoerbaar was en moest een nieuw ontwerp worden gemaakt voor een hele nieuwe derde sluis. Daarbij worden ook de draaibruggen vervangen door een basculebrug met een enkele doorvaartopening. AA-Planadvies begeleidde de meeste processen vanuit het projectbureau.

Samenwerkende partijen

Video’s