Zwaaikom + containerterminal, Leeuwarden (2012)

Begin 2012 vestigde MCS zich met een nieuwe containerterminal in Leeuwarden. Gert Schouwstra was namens de Provincie Fryslân verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding van deze locatiekeuze. Het van Harinxmakanaal heeft ter plaatse CEMT Klasse IV. Om met klasse Va containerschepen te kunnen varen werden eerst vaarproeven gedaan. Daarbij bleek dat de mond van de Zwettehaven eigenlijk te krap was om het schip te kunnen zwaaien. Besloten is om ter plaatse een zwaaikom in te richten, gebruikmakend van subsidie van het Rijk. (quick wins binnenhavens) Daarvoor is intensief overleg met partijen en omliggende bedrijven gevoerd.

Samenwerkende partijen

Video’s