Containerterminal Puttershoek, onderzoek nautisch veilige haven (2024)

De voormalige suikerfabriek in Puttershoek wordt door Heylen Warehouses geherstructureerd als logistiek bedrijventerrein en de insteekhaven wordt aangepast zodat er op de kade een containerterminal kan komen. De Oude Maas is een zeehaventoegang en de vlotte en veilige doorvaart is een absolute eis van Rijkswaterstaat. De nautische situatie is beoordeeld vanuit het Barro en de Richtlijnen Vaarwegen. Samen met de opdrachtgever en Arcadis is een ontwerp gemaakt. Ook is een pakket gedragsmaatregelen ontwikkeld, waardoor een nautisch veilige haven ontstaat. Dit zal worden vastgelegd in de watervergunning en een ligplaatsontheffing.