Van Averijhaven tot Energiehaven IJmuiden (2021)

De voormalige Averijhaven die als baggerdepot werd gebruikt wordt leeggehaald, gedempt en getransformeerd tot een servicehaven voor windparken op zee. Er wordt een nieuwe kade aangelegd en de boeien voor de lichterlocatie worden verplaatst. Dat heeft effecten voor de scheepvaartroute van en naar de nieuwe sluis. Gert Schouwstra was onafhankelijke deskundige voor de onderdelen nautiek en ruimtelijke ordening bij het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER).

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3466

https://www.ijmuiden.nl/nieuwe-energiehaven/