Herontwikkeling terrein de Rek & Horsman (2017)

Lierenfabriek de Rek & Horsman in Ouderkerk aan de IJssel is een aantal jaren geleden gesloten. Het bedrijfsterreintje ligt ingeklemd tussen de rivier en woningen, midden in het dorp. Lokale ontwikkelaars Visser en van den Heuvel wilden het terrein aankopen, saneren en er aan aantal woningen op terug plaatsen. Maar meer dan de helft van het perceel ligt binnen de beheerszone van Rijkswaterstaat. Omdat het om een buitenbocht gaat worden er geen nautische problemen voorzien, maar het risico op aanvaring moest wel worden onderzocht. Wat zijn de gevolgen als een groot binnenschip van 3.500 ton met een flinke snelheid de kade zou raken? Blijven de woningen op die kade dan wel op hun funderingen staan? AA-Planadvies heeft de scenario’s uitgebreid in beeld gebracht en door Witteveen+Bos zijn de gevolgen voor de constructie doorgerekend, zodat de ontwikkelaar nu weet of er voldoende mogelijkheden zijn om het terrein te kunnen ontwikkelen.

Samenwerkende partijen