Bodemschade, Kerkvaartshaven Waspik (2016)

In 2012 werd de haven van Waspik van een kunstmatige bodembescherming voorzien. De aanleg begon tijdens een periode van hoogwater. Toen de waterstanden lager werden bleek dat de aangebrachte betonvlechtmatten waren beschadigd door schroeven van de lossende schepen. De bodembescherming was total loss. De gemeente Waalwijk, aannemers en ontwerpers hadden een gemeenschappelijke verzekering voor het project. Het grootste schip werd door de verzekeraars als schuldige aangewezen en voor de schade aansprakelijk gesteld. Toen er problemen kwamen met de bewijslast is Gert Schouwstra gevraagd om onderzoek te doen en een rapport op te stellen. Uiteindelijk bleken het ontwerp en de uitvoering van de bodembescherming niet te passen binnen de geldende richtlijnen. Omdat over de afwijkende diepte geen informatie aan de scheepvaart was verstrekt, kon aan de schipper geen verwijten konden worden gemaakt.