Gebiedsontwikkeling Oostflank Rotterdam (2023)

De gemeente Rotterdam wil in het gebied tussen Alexanderpolder en Zuidplein ongeveer 30.000 woningen bouwen en 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. Ook komt er ruimte voor benodigde voorzieningen zoals groen, sport en onderwijs. Een randvoorwaarde hiervoor is de verbetering van het openbaar vervoer, inclusief een nieuwe brug over of tunnel onder de Nieuwe Maas. Gert Schouwstra was onafhankelijke deskundige voor de onderdelen nautiek en ruimtelijke ordening bij het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER).

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3677

https://www.rotterdam.nl/oostflank