Verbinding Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam (2023)

De gemeente Amsterdam wil Zeeburgereiland beter ontsluiten voor openbaar vervoer en fietsers. Het plan is om maatregelen op de Amsterdamsebrug te nemen. Ook voor IJburg is dit project belangrijk, omdat al het verkeer tussen IJburg en Amsterdam-centrum via Zeeburgereiland gaat en het Amsterdam-Rijnkanaal moet kruisen. Gert Schouwstra was onafhankelijke deskundige voor de onderdelen nautiek en ruimtelijke ordening bij het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER).

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3536

https://www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland/toekomsteiland/