Krabbegors Dordrecht (2021)

Voor het project Krabbegors in Dordrecht was het bestemmingsplan in 2014 onherroepelijk geworden. In 2020 werd de oude milieustraat verkocht en gestart met het herontwikkelen van de locatie tot logistiek centrum. Al snel bleek dat de vrijwaringszones uit het Barro (2011) niet in het bestemmingsplan waren ingepast en dat leverde problemen op. Rijkswaterstaat vroeg ons om een aanvullende toetsing te maken. In een nautische rapportage zijn de aanvaarrisico’s, zichtlijnen op de vaarwegkruising en potentiële verstoring van de radarbegeleiding op de Oude Maas beoordeeld.